1. fi
  2. en

Löydä uteliaisuutesi.

Laajenna horisonttiasi.

Valjasta kulttuurierot

organisaatiosi voimavaroiksi.

Ratkaisumme

Sovi tapaaminen

Tanja Saarinen Chávez on kulttuurien välisen viestinnän valmentaja ja Numinos Coachinging perustaja

Maksimoi monimuotoisuuden mahdollisuudet.

Kulttuurikoulutus vähentää väärinkäsityksiä

Vähennä väärinkäsityksiä

 

Ymmärrä eri kulttuurien tapoja toimia ja viestiä ja vähennä kulttuurieroista johtuvia konflikteja.

Kulttuurikoulutus kehittää johtamistaitoja

Kehitä johtamistaitojasi

 

Tule tietoiseksi ennakkoluuloistasi ja opi johtamaan monikulttuurisia tiimejä.

Kulttuurien välisen viestinnän koulutus kehittää kommunikaatiota

Ymmärrä kommunikaatiotapojasi

 

Opi millainen viestijä olet ja miten voit sopeuttaa viestintätapaasi eri kulttuureihin.

Numinos Coaching tarjoaa valmennuksia monikulttuuristen ja monimuotoisten tiimien johtamiseen

Löydä uteliaisuutesi.

 

 

Numinos Coaching on erikoistunut kulttuurienvälisen viestinnän ja monikulttuuristen tiimien johtamisen valmentamiseen. Valmennuksemme avulla tiimisi oppii valjastamaan kulttuurierot vahvuudeiksi, kommunikoimaan paremmin ja luomaan työyhteisön, jossa jokainen kokee olonsa arvostetuksi. 

Maapallo vintage väreillä

Laajenna horisonttiasi.

 

 

Kulttuuri on yksi vaikutusvaltaisimmista käyttäytymistämme ja uskomuksiamme muovaavista tekijöistä, mikä korostaa kulttuurien välisen viestinnän osaamista. Johtamalla monikulttuurista työyhteisöä oikein, yritys voi saavuttaa jopa 36% parempia tuloksia. Tämän vuoksi kulttuuriäly onkin yksi johtajan tärkeimmistä kyvyistä. 

 

Missä voimme auttaa?

Kulttuurivalmennus on avain kulttuurien rajat ylittävään viestintään
Opi johtamaan monikulttuurisia tiimejä

Viestintä- ja työtyylianalyysi

 

 

Me uskomme siihen, että tieteellisesti todistettujen analyysien kautta pystyt syventämään itsetuntemustasi. Tämän vuoksi hyödynnämme valmennuksissamme WSA- työtyyli- sekä ICEdge viestintätyylianalyysia. 

 

Yhdistämällä analyysin ja valmennuksen, voimme yhdessä valjastaa jokaisen tiimiläisen vahvuudet ja tehostaa organisaation viestintää. 

 

Johtamisen coaching

 

 

Monikulttuurisen tiimin johtaja ymmärtää työskentelytyylien monimuotoisuuden, on tietoinen ennakkoluuloistaan ja asenteistaan, ja pystyy hyödyntämään kulttuuriälyä johtamisessaan. 

 

Kun johtajalla on ymmärrys, miten eri kulttuurien ulottuvuudet ja tavat kommunikoida vaikuttavat työskentelytapoihin, johtaja pystyy vähentämään turhautumista ja väärinymmärryksiä.

Kulttuurivalmennus

 

 

Omien arvojen ja käyttäytymisen sekä kohdemaan tapojen ymmärtäminen on avain tehokkaaseen kulttuurien rajat ylittävään viestintään.

 

Kulttuuriälyä hyödyntämällä voit kehittää yrityksesi kansainvälisten osaajien perehdytystä, helpottaa relokaatiossa ja kotoutumisessa usein tapahtuvaa kulttuurishokkia tai tehostaa strategiaa kansainvälisille markkinoille siirtyessä.

 

Viestintä- ja työtyylianalyysit

Meistä sanottua.

Tanja’s excellent moderating skills in the group sessions, as well as her engagement with the individual coaching sessions, made the overall process very fruitful, providing a clear and actionable road map to harvest our inner talents and cultivate our strengths on the personal and collective levels.

 

Bruno Duréault

Kirkon Ulkomaanapu

Jaoit arvokkaita käytännön vinkkejä, miten voimme paremmin ymmärtää eri kulttuuritaustoja ja kommunikoida näissä ympäristöissä. Luennot olivat todella hyödyllisiä opiskelijoillemme, jotka nimenomaan halusivat oppia ymmärtämään maailman kulttuureja paremmin.

 

Erdem Uzun

Tec Milenio University

Tanja veti energisen työpajan Startup Refugee verkoston mentoreille kulttuuriälystä. Tanja jakoi arvokkaita, käytännöllisiä esimerkkejä ja vinkkejä, miten ymmärtää paremmin sekä omaa että muiden kulttuureja, ja miten nämä vaikuttavat viestintäämme ja käyttäytymiseemme. Koulutus oli todella hyödyllinen yhteisöllemme!

 

Mia Hyvärinen

Startup Refugees

Varaa tapaaminen

Oletko valmis laajentamaan horisonttejasi?

Numinos Coaching TikTok page
Numinos Coaching Linkedin page
Numinos Coaching Instagram page
Numinos Coaching Facebook page

Tilaa uutiskirje ja laajenna horisonttejasi!

Hyvä tietää

Yritys

Palvelut

Numinos Coachig logo

Powered by NUMINOS Digital