1. fi
  2. en

Löydä uteliaisuutesi.
Laajenna horisonttiasi.

Valjasta kulttuurierot

organisaatiosi voimavaroiksi.

Ratkaisumme

Sovi tapaaminen

Tanja Saarinen Chávez on kulttuurien välisen viestinnän ja inklusiivisen johtamisen valmentaja ja Numinos Coachinging perustaja

Maksimoi monimuotoisuuden mahdollisuudet.

Paranna kommunikaatiotyyliäsi

 

Opi mukauttamaan viestintä- ja työskentelytapaasi eri kulttuureihin sopivaksi.

Kehitä johtamistaitojasi

 

Tule tietoiseksi ennakkoluuloistasi ja opi johtamaan monikulttuurisia tiimejä.

Ymmärrä työskentelytapojasi

 

Ymmärrä työskentelytapojesi vaikutus työtehokkuuteen ja motivaatioon. 

Numinos Coaching tarjoaa valmennuksia monikulttuuristen ja monimuotoisten tiimien johtamiseen

Löydä uteliaisuutesi.

 

 

Numinos Coaching on erikoistunut kulttuuriälyn ja inklusiivisen johtamisen valmentamiseen ja kulttuurien väliseen viestintään. Numinos Coaching tarjoaa yrityksille ja organisaatioille ainutlaatuisia valmennuksia kulttuurien ja monimuotoisuuden oppimiseen. Jokainen valmennus suunnitellaan yrityksen tarpeiden mukaisesti ja voidaan toteuttaa sekä live- että etäkoulutuksina tai verkkokurssina. 

Maapallo vintage väreillä

Laajenna horisonttiasi.

 

 

Kulttuuri on yksi vaikutusvaltaisimmista käyttäytymistämme ja uskomuksiamme muovaavista tekijöistä, mikä korostaa kulttuurien välisen viestinnän osaamista. Johtamalla monikulttuurista työyhteisöä oikein, yritys voi saavuttaa jopa 36% parempia tuloksia. Tämän vuoksi kulttuuriäly onkin yksi johtajan tärkeimmistä kyvyistä. 

 

Missä voimme auttaa?

WSA- Työtyylianalyysi

 

 

WSA eli Working Style Analysis tarjoaa sinulle yksityiskohtaista tietoa ainutlaatuisesta työskentelytyylistäsi ja tavasta, jolla käytät aivojasi.

 

Analyysin tavoitteena on oppia ymmärtämään erilaisia työtyylejä ja oppimistapoja, jotka vaikuttavat motivaatioon ja työtehokkuuteen erityisesti monikulttuurissa tiimeissä.

 

Inklusiivinen johtaminen

 

 

Inklusiivinen johtaja ymmärtää työskentelytapojen monimuotoisuuden, on tietoinen ennakkoluuloistaan ja asenteistaan, ja pystyy hyödyntämään kulttuuriälyä johtamisessaan. 

 

Kun johtajalla on ymmärrys, miten eri kulttuurien ulottuvuudet ja tavat kommunikoida vaikuttavat työskentelytapoihin, johtaja pystyy vähentämään turhautumista ja väärinymmärryksiä.

Kulttuurivalmennus

 

 

Omien arvojen ja käyttäytymisen sekä kohdemaan tapojen ymmärtäminen on avain tehokkaaseen kulttuurien rajat ylittävään viestintään.

 

Kulttuuriälyä hyödyntämällä voit kehittää yrityksesi kansainvälisten osaajien perehdytystä, helpottaa relokaatiossa ja kotoutumisessa usein tapahtuvaa kulttuurishokkia tai tehostaa strategiaa kansainvälisille markkinoille siirtyessä.

 

Meistä sanottua.

Tanja’s excellent moderating skills in the group sessions, as well as her engagement with the individual coaching sessions, made the overall process very fruitful, providing a clear and actionable road map to harvest our inner talents and cultivate our strengths on the personal and collective levels.

 

Bruno Duréault

Kirkon Ulkomaanapu

Jaoit arvokkaita käytännön vinkkejä, miten voimme paremmin ymmärtää eri kulttuuritaustoja ja kommunikoida näissä ympäristöissä. Luennot olivat todella hyödyllisiä opiskelijoillemme, jotka nimenomaan halusivat oppia ymmärtämään maailman kulttuureja paremmin.

 

Erdem Uzun

Tec Milenio University

Tanja veti energisen työpajan Startup Refugee verkoston mentoreille kulttuuriälystä. Tanja jakoi arvokkaita, käytännöllisiä esimerkkejä ja vinkkejä, miten ymmärtää paremmin sekä omaa että muiden kulttuureja, ja miten nämä vaikuttavat viestintäämme ja käyttäytymiseemme. Koulutus oli todella hyödyllinen yhteisöllemme!

 

Mia Hyvärinen

Startup Refugees

Conalep
Conalep
Startup Refugees
Nomad Stays
Kirkon Ulkomaanapu
Authority Magazine interview with Tanja Saarinen Chávez
Universidad Tecmilenio
Thrive Global interview
Rimpissa
Voimabileet
Consultica Academy

Varaa tapaaminen

Oletko valmis laajentamaan horisonttejasi?

©2023 Numinos Oy | Kulttuuriälyn, kulttuurien välisen viestinnän ja  inklusiivisen johtamisen valmennus | Helsinki

 

Numinos Coaching TikTok page
Numinos Coaching Linkedin page
Numinos Coaching Instagram page
Numinos Coaching Facebook page

Tilaa uutiskirje ja laajenna horisonttejasi!

Hyvä tietää

Yritys

Palvelut

Numinos Coachig logo