Numinos Coachig logo

Palvelut

Yritys

Hyvä tietää

Tilaa uutiskirje ja laajenna horisonttejasi!

Numinos Coaching Facebook page
Numinos Coaching Instagram page
Numinos Coaching Linkedin page
Numinos Coaching TikTok page

©2022 Numinos Oy | Kulttuuriälyn, kulttuurien välisen viestinnän ja  inklusiivisen johtamisen valmennus | Helsinki

 

Oletko valmis laajentamaan horisonttejasi?

Sovi tapaaminen

Consultica Academy
Voimabileet
Rimpissa
Thrive Global interview
Universidad Tecmilenio
Authority Magazine interview with Tanja Saarinen Chávez
Kirkon Ulkomaanapu
Nomad Stays
Startup Refugees
Conalep

Tanja veti energisen työpajan Startup Refugee verkoston mentoreille kulttuuriälystä. Tanja jakoi arvokkaita, käytännöllisiä esimerkkejä ja vinkkejä, miten ymmärtää paremmin sekä omaa että muiden kulttuureja, ja miten nämä vaikuttavat viestintäämme ja käyttäytymiseemme. Koulutus oli todella hyödyllinen yhteisöllemme!

 

Mia Hyvärinen

Startup Refugees

Jaoit arvokkaita käytännön vinkkejä, miten voimme paremmin ymmärtää eri kulttuuritaustoja ja kommunikoida näissä ympäristöissä. Luennot olivat todella hyödyllisiä opiskelijoillemme, jotka nimenomaan halusivat oppia ymmärtämään maailman kulttuureja paremmin.

 

Erdem Uzun

Tec Milenio University

Tanja’s excellent moderating skills in the group sessions, as well as her engagement with the individual coaching sessions, made the overall process very fruitful, providing a clear and actionable road map to harvest our inner talents and cultivate our strengths on the personal and collective levels.

 

Bruno Duréault

Kirkon Ulkomaanapu

Meistä sanottua.

Kulttuurien välinen viestintä

 

 

Omien arvojen ja käyttäytymisen ymmärtäminen on avain tehokkaaseen kulttuurien rajat ylittävään viestintään.

 

Kulttuuriälyä hyödyntämällä voit kehittää yrityksesi kansainvälisten osaajien perehdytystä, helpottaa relokaatiossa ja kotoutumisessa usein tapahtuvaa kulttuurishokkia tai tehostaa strategiaa kansainvälisille markkinoille siirtyessä.

 

Inklusiivinen johtaminen

 

 

Inklusiivinen johtaja ymmärtää työskentelytapojen monimuotoisuuden, on tietoinen ennakkoluuloistaan ja asenteistaan, ja pystyy hyödyntämään kulttuuriälyä johtamisessaan. 

 

Kun johtajalla on ymmärrys, miten eri kulttuurien ulottuvuudet ja tavat kommunikoida vaikuttavat työskentelytapoihin, pystyy johtaja vähentämään turhautumista ja väärinymmärryksiä.

WSA- Työtyylianalyysi

 

 

WSA eli Working Style Analysis tarjoaa sinulle yksityiskohtaista tietoa ainutlaatuisesta työskentelytyylistäsi ja tavasta, jolla käytät aivojasi.

 

Analyysin tavoitteena on oppia ymmärtämään erilaisia työtyylejä ja oppimistapoja, jotka vaikuttavat motivaatioon ja työtehokkuuteen erityisesti monikulttuurissa tiimeissä.

 

Missä voimme auttaa?

Laajenna horisonttiasi.

 

 

Kulttuuri on yksi vaikutusvaltaisimmista käyttäytymistämme ja uskomuksiamme muovaavista tekijöistä, mikä korostaa kulttuurien välisen viestinnän osaamista. Johtamalla monikulttuurista työyhteisöä oikein, yritys voi saavuttaa jopa 36% parempia tuloksia. Tämän vuoksi kulttuuriäly onkin yksi johtajan tärkeimmistä kyvyistä. 

 

Maapallo vintage väreillä

Löydä uteliaisuutesi.

 

 

Numinos Coaching on erikoistunut kulttuuriälyn ja inklusiivisen johtamisen valmentamiseen ja kulttuurien väliseen viestintään. Numinos Coaching tarjoaa yrityksille ja organisaatioille ainutlaatuisia valmennuksia kulttuurien ja monimuotoisuuden oppimiseen. Jokainen valmennus suunnitellaan yrityksen tarpeiden mukaisesti ja voidaan toteuttaa sekä live- että etäkoulutuksina tai verkkokurssina. 

Numinos Coaching tarjoaa valmennuksia monikulttuuristen ja monimuotoisten tiimien johtamiseen

Ymmärrä työskentelytapojasi

 

Ymmärrä työskentelytapojesi vaikutus työtehokkuuteen ja motivaatioon. 

Kehitä johtamistaitojasi

 

Tule tietoiseksi ennakkoluuloistasi ja opi johtamaan monikulttuurisia tiimejä.

Paranna kommunikaatiotyyliäsi

 

Opi mukauttamaan viestintä- ja työskentelytapaasi eri kulttuureihin sopivaksi.

Vahvista itsejohtamistasi.

Tanja Saarinen Chávez on kulttuurien välisen viestinnän ja inklusiivisen johtamisen valmentaja ja Numinos Coachinging perustaja

Sovi tapaaminen

Ratkaisumme

Valjasta kulttuurierot

organisaatiosi voimavaroiksi.

Löydä uteliaisuutesi.
Laajenna horisonttiasi.

  1. fi
  2. en