1. fi
  2. en

Tämä case study oli osa Numinoksen perustajan, Tanjan, ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetyötutkimusta. Tutkimuksen tavoitteena oli ymmärtää, miten kulttuuriälyn valmentaminen kehittää inklusiivisen johtamisen taitoja ja mitkä tekijät vaikuttavat onnistuneeseen valmennukseen. 

 

Opinnäytetyön toimeksiantaja ja asiakas oli Kirkon Ulkomaanapu. Kirkon Ulkomaanapu on Suomen suurin kansainvälisen avun järjestö, joka toimii 13 maassa neljällä eri mantereella ja tekee työtä kaikkein köyhimpien ihmisten kanssa uskontoon, etniseen taustaan tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta. Valmennukseen osallistui kymmenen johtajaa neljästä eri maasta ja he edustivat viittä eri kansalaisuutta. 

 

 

INKLUSIIVISEN JOHTAMISEN CASE STUDY

Inklusiivisen johtamisen työpaja
 

CASE STUDYN TULOKSET

 

 

Kun johtajalla on ymmärrys, miten eri kulttuurien ulottuvuudet ja tavat kommunikoida vaikuttavat työskentelytapoihin, pystyy hän vähentämään erilaisuudesta johtuvaa turhautumista, väärinymmärryksiä ja konflikteja.

Kaikki valmennukseen osallistuneet kertoivat, että ymmärrettyään heidän kollegoidensa työtapoja, he kehittivät omaa ymmärrystään työtapojen monimuotoisuudesta ja pystyivät toimimaan joustavammin monikulttuurissa tilanteissa. Johtajat kertoivat kehittäneensä viestintätapojaan eri sidosryhmien välillä, sillä he ymmärsivät kontekstin ja kulttuurin vaikutuksen yksillölliseen työskentelytapaan.

56% osallistujista kertoi, että he valmennus kehitti heidän johtajuustaitojaan, ja antoi heille konkreettisia työkaluja, miten hyödyntää eri työ- ja viestintätyylejä päivittäisessä toiminnassa. 8/9 osallistujasta kertoi ymmärtävänsä omia asenteitaan ja työtapojaan paremmin. 

 

Case studyssä selvisi, että valmennus kehitti johtamisen taitoja ja antoi konkreettisia työkaluja monikulttuuristen tiimien johtamiseen

 

OPINNÄYTETYÖN TAVOITE

 

 

Valmennus koostui sekä yksilövalmennuksista että työpajasta koko johtoryhmälle. Koska Kirkon Ulkomaanavun johtajien päivittäinen työ koostui kommunikoinnista eri sidosryhmien kanssa ympäri maailmaa, valmennuksen päätavoitteeksi asetettiin kulttuurien välisen kommunikoinnin kehittäminen inklusiivisen johtamisen kautta.

 

Yksilövalmennuksen tavoite oli kehittää johtajien ymmärrystä heidän työskentelytavoistaan ja kulttuurin vaikutuksesta työtapoihin. Yksilövalmennuksen pohjana toimi WSA- työtyylianalyysi. 

Työpajan tavoite puolestaan oli parantaa johtajien välistä kommunikointia WSA- ryhmäprofiilin avulla sekä kehittää kulttuurien välisiä viestintätapoja, kuten matalan ja korkean kontekstin kommunikointia. 

 

Inklusiivisen johtamisen opinnäytetyön tavoite oli kehittää kulttuurien välistä kommunikointia

 

ASIAKKAAN PALAUTE VALMENNUKSESTA

 

 

 

Together with my colleagues of the Management Team and Leadership Team, we engaged in a process with Tanja to both understand our individual working and communication styles, and by putting the analyses together, understand how we work/could work better together. Tanja’s excellent moderating skills in the group sessions, as well as her engagement with the individual coaching sessions, made the overall process very fruitful, providing a clear and actionable road map to harvest our inner talents and cultivate our strengths on the personal and collective levels.

 

Socrates, when asked to sum up all philosophical commandments, replied: ’’know Yourself’’. This was true then, and is still applicable today also in the management and leadership domain. Tanja’s services supported us in the journey to know ourselves, become better professionals and better leaders. I strongly recommend Tanja as a coach and workshop moderator, and the WSA analysis as a meaningful and relevant tool to explore one self.

 

Bruno Duréault | Director, Finance and Operations’ Support | KUA Kirkon Ulkomaanapu

 

Kirkon ulkomaanavun palaute inklusiivisen johtamisen valmennuksesta

Voit tilata laajemman ja täysin ilmaisen englanninkielisen e-kirjan tutkimuksen löydöksistä sähköpostiisi. Tilaamalla uutiskirjeen sallit lähettää sinulle kohdennettuja etuja, tarjouksia ja uutisia sähköpostiisi. 

Numinos Coaching TikTok page
Numinos Coaching Linkedin page
Numinos Coaching Instagram page
Numinos Coaching Facebook page

Tilaa uutiskirje ja laajenna horisonttejasi!

Hyvä tietää

Yritys

Palvelut

Numinos Coachig logo

©2024 Numinos Oy | Kulttuurienvälisen viestinnän valmennus | Helsinki

 

Powered by NUMINOS Digital