1. fi
  2. en

Tiedostatko, miten kommunikaatiotapasi vaikuttaa siihen, miten muut ymmärtävät viestisi? Koetko haastavaksi ymmärtää muiden viestintätapoja ja ratkaista konflikteja, jotka johtuvat erityisesti kulttuurieroista? Oletko utelias, miten viestintätavat vaikuttavat tiimin tehokkuuteen?

icEdge Viestintätyylianalyysi  (icEdge) on interaktiivinen analyysi, joka tarkastelee viestintätapaasi neljästä eri näkökulmasta. Analyysin avulla pystyt tarkastelemaan viestitkö enemmän sanoilla vai kehonkielellä, miten reagoit konflikteihin ja tunteisiin ja miten helposti pystyt joustamaan eri viestijöiden kanssa. icEdge viestintätyylianalyysi on saatavilla englanniksi.

VIESTINTÄTYÖTYYLIANALYYSI

Viestintätyylianalyysin avulla voit kehittää kulttuurienvälisen viestinnän taitoja.

Varaa tapaaminen

Kehitä kulttuurienvälisen viestinnän taitoja viestintätyylianalyysin avulla

Mitä viestintätyylianalyysi sisältää?

 

 

  • Syvällisen ja yksityiskohtaisen tiedon tavastasi viestiä ja kommunikoida
  • Tiedon siitä, miten tulkitset tunteita, konflikteja ja kehonkieltä
  • Tiedon siitä, miten käytät kehonkieltä, äänenvivahteita ja tilaa viestiessäsi
  • IcEdge analyysin avulla opit miten hallitset aikaasi ja kuinka joustava olet aikatauluissa
  • 1,5h tapaamisen, jossa käydään analyysi läpi; parhaimpien tuloksien saavuttamiseksi suositellaan lisävalmennusta. Lue lisää työtyylien valmennuspaketista täältä.
  • 15- sivun henkilökohtaisen kirjallisen analyysin työskentely- ja oppimistyyleistä tehtävineen
  • Hinta 299€+alv/hlö

Miten viestintätyylianalyysia voi hyödyntää?

Kehitä kulttuurienvälisen viestinnän taitoja viestintätyylianalyysin avulla
Kehitä kulttuurienvälisen viestinnän taitoja viestintätyylianalyysin avulla
Kehitä kulttuurienvälisen viestinnän taitoja viestintätyylianalyysin avulla

Rekrytointi ja perehdytys

 

 

Tunnistamalla hakijan viestintätyylin vahvuudet ja ominaispiirteet pystyt arvioimaan, miten hyvin hän sopeutuu ja vuorovaikuttaa nykyisten työntekijöiden kanssa. Lisäksi viestintätyylianalyysi voi paljastaa, miten hakija selviytyy erilaisissa kommunikaatiotilanteissa, konfliktien hallinnassa ja tiimityössä. 

 

Esihenkilöt

 

 

Viestintätyylisi vaikuttaa merkittävästi siihen, miten tulet ymmärretyksi ja kuulluksi tiimisi tai organisaatiosi jäsenten keskuudessa. Tietoisuus omasta viestintätyylistä auttaa  tunnistamaan mahdolliset kommunikaatioesteet ja löytämään ratkaisuja, jotka tukevat parempaa tiimityöskentelyä ja saavutettavia tuloksia.

 

Kehitä kulttuurienvälisen viestinnän taitoja viestintätyylianalyysin avulla

Tiimit

 

 

Ryhmäanalyysi auttaa tiimin jäseniä ymmärtämään paremmin toistensa viestintätapoja ja -tyylejä. Tämä lisää vuorovaikutusta ja edistää avointa keskustelua eri taustoista tulevien jäsenten välillä. Analyysin kautta tiimi oppii löytämään ratkaisuja ja sovittamaan yhteen erilaisia viestintätapoja.

Itsejohtaminen

 

 

Tarkastelemalla viestintäkäyttäytymistäsi ja -tyyliäsi objektiivisesti, saat paremman käsityksen siitä, miten sanavalintannat ja kehonkieli vaikuttavat siihen, miten viestisi ymmärretään ja vastaanotetaan. Tämä tietoisuus auttaa  tunnistamaan 

vahvuuteesi ja heikkoutesi viestijänä. 

Numinos Coaching TikTok page
Numinos Coaching Linkedin page
Numinos Coaching Instagram page
Numinos Coaching Facebook page

Tilaa uutiskirje ja laajenna horisonttejasi!

Hyvä tietää

Yritys

Palvelut

Numinos Coachig logo

©2024 Numinos Oy | Kulttuurienvälisen viestinnän valmennus | Helsinki

 

Powered by NUMINOS Digital