1. fi
 2. en
Kulttuurienvälisen viestinnän ja inklusiivisen johtamisen valmennukset

VALMENNUKSET JA TYÖPAJAT

Nykypäivän kansainvälisessä ympäristössä yrityksen ehdoton kilpailuetu on kulttuuriälykäs johtaminen ja eri kulttuuritaustojen ymmärtäminen. Numinos Coaching on kehittänyt kolme eri pakettia vastaten näihin muutoksiin. Kaikki valmennukset räätälöidään yrityksen tarpeiden mukaisesti, olipa kyse sitten monikulttuurisen tiimin johtamisesta, kansainvälisten markkinoiden valloittamisesta tai kansainvälisten osaajien relokaation, perehdyttämisen tai kotouttamisen kehittämisestä.

 

Valmennuksiin voi valita yksikövalmennuksia, ryhmävalmennuksia tai työpajoja. Kaikki valmennukset ja koulutukset on mahdollista toteuttaa livenä ja etänä tai verkkokurssina. ​

 

Onko yrityksesi valmis laajentamaan horisonttia? 

 

Varaa tapaaminen

KULTTUURIVALMENNUS- Avain kulttuurien väliseen viestintään

Tiedätkö, miten oma kulttuurisi vaikuttaa kommunikointiin muista kulttuureista tulevien henkilöiden kanssa? Pystytkö helposti mukauttamaan viestintääsi ja johtamistapaasi? Osaatko tulkita eri kulttuurien vihjeitä ja normeja? Huomioitko kulttuurin vaikutuksen perehdytyksessä?
 

Esimerkki valmennusohjelmasta

 

 • 1,5h yksilövalmennus icEdge viestintätyylianalyysin tuloksista, jossa keskitytään työtyylien ja kulttuurin vaikutukseen omaan työtyyliin, stressifaktoreihin ja asenteisiin

 • 1.5h työpaja kulttuurien eri ulottuvuuksista, jotka vaikuttavat esimerkiksi tehtävien loppuunsaattamiseen tai ohjeiden antoon

 • 3h työpaja keskittyen matalan ja korkean kontekstin viestintätyyleihin sekä sanattomaan viestintään sujuvan kommunikaation varmistamiseksi

 • Hinta 485€+alv/hlö, kun ryhmäkoko on vähintään viisi henkilöä

 

 

Valmennuksen tavoitteet ja hyödyt

 

 • Ymmärrät, miten kulttuuri vaikuttaa tapaan kommunikoida; miksi toisissa kulttuureissa on töykeää puhua suoraan tai näyttää tunteita työympäristössä

 • Tulet tietoiseksi, miten eri ennakkoluulot, kuten vahvistusharha, vaikuttavat päivittäiseen viestintään, jolloin pystyt vähentään väärinymmärryksiä

 • Ymmärrät kulttuurien ulottuvuuksien, esimerkiksi aikaorientaation tai valtaetäisyyden, vaikutuksen työtyyleihin ja monikulttuurisen tiimin ryhmädynamiikkaan

 • Saat konkreettisia työkaluja oman kommunikaatiotavan mukauttamiseen

INKLUSIIVINEN JOHTAJA - Monikulttuurisen tiimin innoittaja

Kuinka hyvin tuet työntekijöidesi ja tiimisi yksilöllisistä kehitystä? Tunnistatko oman johtamistapasi ja sen vaikutuksen muihin? Oletko huomioinut kulttuurien erilaisuuden ja ennakkoasenteet kehittäessäsi tiimityöskentelyä erityisesti monikulttuurisissa tiimeissä?

Esimerkki valmennusohjelmasta

 

 • 1,5h yksilövalmennus, jossa käydään läpi icEdge viestintätyylianalyysin tulokset ja niiden vaikutus johtamiseen sekä asetetaan tavoitteet ja kehittämiskohteet

 • 1h x 2 yksilövalmennus, jossa käydään läpi, miten tavoitteissa on onnistuttu ja mitä voisi vielä kehittää

 • 3h työpaja, jossa käydään läpi esihenkilötiimin icEdge ryhmäprofiili

 • 4h työpaja eri kulttuurien ulottuvuuksista ja niiden vaikutuksesta monikulttuurisen tiimin johtamiseen

 • 4h työpaja, jossa yhdistetään tieto eri työtyyleistä ja kulttuurien ulottuvuuksista konkreettisiksi työkaluiksi

 • Hinta 890€+alv/hlö, kun ryhmäkoko on vähintään viisi henkilöä

Valmennuksen tavoitteet ja hyödyt

 

 • Ymmärrät oman työskentely- ja viestintätapasi ja miten voit kehittää omia johtajamistaitoja

 • Ymmärrät työntekijöiden työskentelytapojen monimuotoisuuden, jonka ansiosta osaat antaa ohjeita ja palautetta paremmin

 • Ymmärrät, kuinka oma tiimisi toimii parhaiten, jolloin pystyt motivoimaan ja sitouttamaan tiimin jäseniä paremmin

 • Tulet tietoiseksi eri kulttuurien vaikutuksesta työskentelytapoihin, jolloin pystyt vähentämään väärinymmärryksiä ja konflikteja sekä parantamaan koko tiimin työhyvinvointia

 • Opit tulkitsemaan kulttuurien vihjeitä ja muokkaamaan johtamistyyliäsi näiden mukaisesti 

TYÖTYYLIT - Monimuotoisuuden valjastaminen

Tiedätkö, miten aivosi käsittelevät tietoa oppiessasi uutta? Tunnistatko, miten käytät aistejasi haastavissa tilanteissa? Oletko tietoinen, miten työympäristö ja kulttuurisi vaikuttavat työsuoriutumiseen?

Valmennuksen tavoitteet ja hyödyt

 

 • Tulet tietoiseksi oppimis- ja työskentelytavoistasi ja kehityskohteistasi WSA- analyysin kautta

 • Tulet tietoiseksi itsellesi sopivimmasta tavasta työskennellä, mikä parantaa motivaatiota sekä työhyvinvointia

 • Ymmärrät, mitkä työskentelytavat ja -ympäristöt ovat sinulle kuormittavia, jolloin voit vähentää keskittymisvaikeuksia

 • Saat kattavan tiedon eri työskentelytapojen monimuotoisuudesta, joka edistää joustavuutta ja yhteistyötä erityisesti monikulttuurisissa tiimeissä

 • Saat 15- sivun henkilökohtaisen kirjallisen analyysin työskentely- ja oppimistyyleistäsi tehtävineen

Esimerkki valmennusohjelmasta

 

 • 1,5h yksilövalmennus, jossa käydään läpi WSA- analyysin tulokset, sovitaan tavoitteet ja kirkastetaan kehittämiskohteet

 • 1h yksilövalmennus, jossa käydään läpi, miten tavoitteet ja kehittämiskohteet ovat edistyneet

 • 3h työpaja, jossa käydään läpi koko tiimin tai yrityksen WSA- ryhmäprofiili ja mietitään kehittämiskohteita tulevaisuudelle

 • 2h työpaja, jossa käsitellään, miten tavoitteissa ja kehittämiskohteissa on onnistuttu ja missä voidaan vielä parantaa

 • Hinta 570€+alv/hlö, kun ryhmäkoko on vähintään viisi henkilöä

 

 

Numinos Coaching TikTok page
Numinos Coaching Linkedin page
Numinos Coaching Instagram page
Numinos Coaching Facebook page

Tilaa uutiskirje ja laajenna horisonttejasi!

Hyvä tietää

Yritys

Palvelut

Numinos Coachig logo

Powered by NUMINOS Digital