1. fi
  2. en

Kaikkien valmennuspalveluiden ja viestinnän (sähköpostitse tai muulla tavalla) sekä tämän verkkosivuston (numinoscoaching.com) tietojen on tarkoitus auttaa sinua tunnistamaan elämänalueita, joita voit kehittää. Valmennus ei korvaa ammatillista mielenterveys- tai sairaanhoitoa. Oikea aika coachigille on, kun suuret emotionaaliset ja psykologiset haavat ovat jo parantuneet tai parantumassa. Käsite 'coaching' kattaa tässä matkavoimaannuttamisen, kulttuuriälykkyyden valmentamisen, henkilökohtaisen valmennuksen sekä johdon ja yritysvalmennuksen. Pyrin jatkuvasti varmistamaan, että palveluntaso pysyy korkealla. Valmennusprosessin tai valmennussessioiden lopussa asiakasta pyydetään täyttämään palautelomake.

Huomaathan, että nämä ehdot pätevät vain yksityisasiakkaisiin. Yritysasiakkaille lähetetään palveluehdot tarjouksen yhteydessä. 

COACHING EHDOT

​Ymmärrän, että coachingpalveluita, joita saan valmentajaltani ja yritykseltä Numinos Oy, ei tarjota ammatillisen mielenterveyshuollon tai sairaanhoidon korvikkeena, eikä niiden tarkoitus ole diagnosoida, hoitaa tai parantaa mitään mielenterveyden haasteita. Ymmärrän myös, että valmentajani ei toimi mielenterveysneuvojana tai lääketieteen ammattilaisena. Ymmärrän, että life coaching on tällä hetkellä sääntelemätöntä alaa ja että valmentajani ei ole sertifioitu Suomen valtion vaatimilla standardeilla edellä mainittuun työhön. Ymmärrän ja olen samaa mieltä siitä, että olen täysin vastuussa hyvinvoinnistani valmennusistuntojen aikana ja näiden jälkeen, mukaan lukien valintani ja päätökseni. Ymmärrän, että valmennus ei korvaa neuvontaa, psykoterapiaa, psykoanalyysiä, mielenterveyttä tai päihteiden väärinkäyttöä, enkä aio käyttää sitä minkään muun hoidon sijasta. Ymmärrän, että kaikki valmentajani tarjoamat kommentit ja ideat on tarkoitettu yksinomaan auttamaan minua saavuttamaan valmentajani kanssa yhdessä luomat tavoitteet. Minulla on mahdollisuus antaa tietoinen suostumus valmentajalleni auttaa minua saavuttamaan tällaisia ​​tavoitteita ja ymmärrän, että tuloksia ei  voi taata. Ymmärrän, että valmentajani ei voi taata yrityksen liikevaihdollista menestystä.

Ymmärrän, että valmentajani suojaa tietoni luottamuksellisina, ellei toisin ilmoita kirjallisesti. Jos ilmoitan laiminlyönnistä tai uhkasta vahingoittaa minua tai jotakuta toista, ymmärrän, että tarvittavat toimenpiteet toteutetaan ja luottamuksellisia sopimuksiani rajoitetaan näissä tapauksissa. Lisäksi, jos tuomioistuin määrää valmentajani antamaan tietoja tai todistamaan, hän tekee niin lain edellyttämällä tavalla. Ymmärrän, että tekniikan käyttö ei ole aina turvallista, ja hyväksyn luottamuksellisuusriskit sähköpostin, tekstiviestien, puhelimen, Zoomin ja muun tekniikan käytössä. Vapautan valmentajani sekä mahdolliset muut osapuolet toimistani tai laiminlyönneistä valmentajani antamien neuvojen seurauksena tai muuten tämän sopimuksen tarkoittaman valmennussuhteen seurauksena. Vakuutan lisäksi, että minulle ei ole annettu mitään sopimukseen liittyvää lupausta, jota ei ole ilmaistu tässä sopimuksessa. Tämä sopimus sitoo itseäni, henkilökohtaisia ​​edustajiani, seuraajia, toimeksiantajia ja edustajia.

PALVELUEHDOT

​Valmennusohjelma järjestetään Numinos Oy:n ja asiakkaan välillä ja se voidaan varata etukäteen. Numinos Oy suosittelee valmennusistuntojen tiheyttä asiakkaan tarpeiden ja ammatillisen arvioinnin perusteella. Tämä suositus tai suunnitelma ei ole sitova, ja sitä voidaan muuttaa ja mukauttaa koko valmennusmatkan ajan yhteisellä sopimuksella tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. Valmennusistunnon lukumäärästä ja tiheydestä sovitaan valmentajan ja asiakkaan välillä valmennuksen alkaessa, ja Numinos Oy vahvistaa sen sähköpostitse tai Vellon kautta. Jos erityistä lukumäärää ei ole sovittu, coaching järjestetään per tapaaminen.  Vastineeksi asiakkaan (tai kolmannen osapuolen puolesta) maksettavista palkkioista Numinos Oy sitoutuu tarjoamaan palvelun alla kuvatulla tavalla ja alla olevien ehtojen mukaisesti. Asiakas sitoutuu maksamaan palvelusta alla esitetyin ehdoin (tilanteissa, joissa kolmas osapuoli maksaa palkkiot, kolmas osapuoli lasketaan asiakkaan puolesta toimivaksi edustajaksi). Päivä, jona ensimmäinen valmennusistunto tapahtuu, pidetään palvelun alkamispäivänä. Jos asiakas ei ole tyytyväinen ehtoihin, hän voi ottaa yhteyttä valmentajaan keskustellakseen huolenaiheistaan ​​ja selvittääkseen, voidaanko ne ratkaista ennen ensimmäistä valmennusistuntoa. Henkilön maksaessa palvelun, hän hyväksyy tällä sivulla mainitut ehdot.

COACHING TAPAAMISET

​Coaching tapaamiset voivat tapahtua kasvokkain (paikka yhteisellä sopimuksella) Skypen tai Zoomin kautta, puhelimitse, tai muussa muodossa, jos niin sovitaan. Ellei toisin ole sovittu, Skype- ja puhelinistuntojen yhteydessä asiakas vastaa valmentajalle soittamisesta sovittuina aikoina. Valmentaja on vastuussa siitä, että hän on saatavana sovittuina aikoina. Jokaisen tapaamisen pituus sovitaan Numinos Oy ja asiakkaan välillä ennen valmennuksen alkamista esimerkiksi Vellon lähettämän varausvahvistuksen kautta tai muulla tavoin kirjallisesti.

PALVELUMAKSU

​Voimassaolevan hinnaston löydät kirjallisesta tarjouksesta. Numinos Oy vahvistaa maksut kirjallisesti joko sähköpostilla tai kolmannen osapuolen kautta, kuten Traffit- ajanvarausjärjestelmä. Paketti maksetaan kokonaisuudessaan etukäteen ennen valmennustapaamisten alkamista, jollei toisin sovita. 

LISÄTAPAAMISET

​Valmentaja voi sopia tarjoavansa lisätapaamisia alkuperäisesti sovitun paketin suorittamisen jälkeen. Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin lisätapaamisiin ja tapaamispalkkio pysyy samana kuin alun perin sovittiin, ellei valmentaja ilmoita asiakkaalle kirjallisesti sähköpostitse muutoksesta maksuun tai muuhun ehtoon tai ”Ehtojen muuttaminen”, mukaisesti.

COACHING TAPAAMISTEN AIKA 

​Ensimmäisen tapaamisen ja sen jälkeisten tapaamisten päivämäärä ja aika sovitaan Numinos Oy:n ja asiakkaan välillä puhelimitse tai sähköpostitse, ja valmentaja vahvistaa sen sähköpostitse tai muussa muodossa. Tapaamiset voidaan järjestää uudelleen vain näiden ehtojen kappaleen, jonka otsikko on ”tapaamisesta siirtäminen”, mukaisesti.

MAKSUEHDOT

​Maksut voidaan maksaa verkossa pankki- tai luottokortilla Paypal tai Stripe maksujärjestelmissä, pankkisiirrolla tai Numinos Oy:n lähettämällä laskulla (joko paperilaskuna että verkkolaskuna). Kuitit maksusta lähetetään pyydettäessä. Palkkiot maksetaan ennen kutakin valmennustapaamista, ellei toisin ole sovittu. Jos Numinos Oy ei ole saanut maksua ennen valmennustapaamista, valmentajalla ei ole velvollisuutta järjestää tapaamista. 

 

TAPAAMISTEN VÄLILLÄ

Valmentaja voi antaa asiakkaalle tehtäviä tai harjoituksia valmennustapaamisten välillä. Asiakkaalla ei ole velvollisuutta suorittaa näitä "kotitehtäviä", mutta sen tekemättä jättäminen voi hidastaa asiakkaan kehitystä saavuttaa halutut tavoitteet.Asiakas voi ottaa yhteyttä sähköpostitse tapaamisten välillä kysyäkseen selvitystä kaikesta, joka johtuu hallinnollisista tarkoituksista (esim. kun asiakkaan on siirrettävä tapaaminen tai suoritettava maksu). Lisävalmennusta voidaan tarjota myös istuntojen välillä, mutta siitä veloitetaan lisämaksu. Numinos Oy neuvoo asiakasta aina etukäteen, jos tilanteesta aiheutuu todennäköisesti ylimääräinen maksu, eikä näitä maksuja peritä ilman asiakkaan suostumusta.

TAPAAMISTEN SIIRTÄMINEN

​Jos asiakkaan on siirrettävä tapaaminen, hänen on ilmoitettava siitä vähintään 48 tuntia etukäteen. Asiakkaalle ei makseta hyvitystä käyttämättömistä tapaamisista, ellei 48 tunnin siirrosta ilmoiteta. Poikkeuksellisissa olosuhteissa valmentaja saattaa joutua järjestämään valmennustapaamisen uudelleen. Poikkeuksellisista olosuhteista johtuen, tapaaminen voidaan joutua siirtämään fyysisestä paikasta etätapaamiseksi. Tällöin hän ilmoittaa asiakkaalle myös 48 tuntia etukäteen, kun se on mahdollista. Jos asiakas maksaa monesta tapaamisesta etukäteen, hänellä on oltava kuitti todisteena tulevien tapaamisten maksusta.

LUOTTAMUKSELLISUUS

​Tapaamisten aikana asiakkaan toimittamat ja kertomat henkilökohtaiset tiedot tai yritystiedot käsitellään luottamuksellisina. Niitä ei luovuteta kolmannelle osapuolelle ilman asiakkaan etukäteen antamaa lupaa, paitsi jos laki sitä vaatii tai jos toimenpiteet ovat tarpeen asiakkaan tai jonkun muun vahingoittumisen estämiseksi.

KESKEYTYS TAI PERUUTUS 

Poikkeuksellisissa olosuhteissa, kuten sairauden tai muiden sitoumusten takia, asiakkaan epäasianmukaisen käytöksen, eturistiriidan tai muiden syiden vuoksi,  Numinos Oy voi lopettaa palvelun varhaisessa vaiheessa tai kieltäytyä tarjoamasta lisätapaamisia. Tällaisessa tilanteessa valmentaja ilmoittaa asiakkaalle kohtuullisella tavalla irtisanomisesta, mikäli se on käytännössä mahdollista, ja hänelle maksetaan mahdolliset ennakkomaksut tapaamisista, joita ei ole vielä pidetty.

 

VASTUUT

Numinos Oy pyrkii auttamaan asiakasta parantamaan elämänlaatuaan ja saavuttamaan halutut tulokset. Huomattavia tuloksia voidaan saavuttaa, jos asiakkaat noudattavat selkeää suunnitelmaa sitoutuneella tavalla. Asiakas on kuitenkin yksin vastuussa tärkeiden päätösten tekemisestä elämässään tai liiketoiminnassaan. Numinos Oy ei ole vastuussa mistään asiakkaalle aiheutuneista taloudellisista tai muista vahingoista, jotka aiheutuvat valmennustapaamisesten aloittamisesta, tai mistään asiakkaan havaitsemasta perusteltavan tai muunlaisesta epäonnistumisesta saavuttaa olennainen parannus elämänlaadussa tai liiketoiminnassa tai saavuttaa haluamansa tulokset tai tavoitteet.

EHTOJEN MUUTTAMINEN 

Kaikki nämä ehdot ja ehtoihin tehtävät muutokset, tulevat voimaan ensimmäisen tapaamisen ja maksun yhteydessä. Muissa tapauksissa Numinos Oy voi muuttaa mitä tahansa näistä ehdoista, mukaan lukien tapaamisten maksua, ilmoittamalla asiakkaalle sähköpostitse muutoksista. Jos saatuaan tällaisen muutosilmoituksen asiakas ei enää halua jatkaa valmennustapaamisia, hän voi lopettaa palvelunsa välittömästi ilmoittamalla siitä kirjallisesti sähköpostitse. Asiakkaalla oikeus saada palautus kaikista etukäteen maksetuista valmennustapaamisista. Tällainen ilmoitus tulee voimaan, kun Numinos Oy vastaanottaa sen kirjallisesti. PALAUTE Palautetta palvelusta pidetään tervetulleena ja se voidaan antaa valmennustapaamisesten aikana tai laittamalla sähköpostia osoitteeseen info@numinoscoaching.com.

 

Numinos Oy

3151618-1

Helsinki, Suomi

Palveluehdot ja vastuuvapauslauseke yksityishenkilöille

Numinos Coaching TikTok page
Numinos Coaching Linkedin page
Numinos Coaching Instagram page
Numinos Coaching Facebook page

Tilaa uutiskirje ja laajenna horisonttejasi!

Hyvä tietää

Yritys

Palvelut

Numinos Coachig logo

©2024 Numinos Oy | Kulttuurienvälisen viestinnän valmennus | Helsinki

 

Powered by NUMINOS Digital