1. fi
  2. en

By Tanja Saarinen

16 March 2022

Oppiminen eri kulttuureissa

Luetko sähköpostisi aina ensimmäisenä työpäivän aluksi? Opitko mieluummin kuuntelemalla vai lukemalla? Haluatko lähestyä uusia projekteja kokonaisuuksina vai askel kerrallaan?

 

Tiesitkö, että vain kolmannes suomalaisista työnantajista (32 %) ja muista työikäisistä (31 %) arvioi, että työpaikoilla osataan hyödyntää eri kulttuureista tulevien vahvuuksia? [i] Monet kulttuurit korostavat henkilökohtaista kehitystä eri näkökulmista, joka selittää eroja, miten ihmiset ajattelevat ja oppivat eri kulttuureissa.

 

Miten eri kulttuureista painotetaan oppimista?

 

Edward Hallin mukaan oppimiskokemusta voidaan vahvistaa ymmärtämällä, miten kulttuuri määrittelee palkitsemisen ja rankaisemisen. Jotkut kulttuurit korostavat loogista ajattelua ja toiset kulttuurit painottavat abstraktia ajattelua ja visualisointia.

 

Osa kulttuureista oppii uusia asioita ulkoa muistamisen ja toiston kautta, kun taas toiset kulttuurit painottavat oppimista kokemusten tai lukemisen kautta. Universaali tekijä on se, että jokaisella kulttuurilla on omat perustelunsa sille, mikä on paras tapa oppia.

 

Esimerkiksi Suomessa oppiminen painottuu edelleen luetun ymmärtämiseen ja toistoon sekä itsenäiseen opiskeluun, kun taas esimerkiksi Meksikossa opiskelu tapahtuu usein ryhmissä. Yksi selittävä tekijä tähän on yksilölliset ja yhteisölliset kulttuurit, joista voit lukea lisää täältä.

 

Maailmankartta

 

Tämän vuoksi kansainvälisessä ympäristössä työskentelevien on tärkeää ymmärtää omaa kulttuuriaan ja kehittää itsejohtamistaitojaan. Heidän tulee myös ymmärtää, että erilainen tapa toimia ei tarkoita automaattisesti väärää tai huonompaa tapaa toimia.

 

Miksi erilaisia oppimistapoja pitäisi hyödyntää kulttuuriälyn avulla?

 

Yksi suurimmista haasteista on se, että monissa työpaikoissa on tarve muokata maahanmuuttajien ammattitaito suomalaiseen työpaikkaan sopivaksi, vaikka monimuotoisuuden ideana on hyödyntää erilaisuutta. [ii]

 

Mikäli yritämme muokata maahanmuuttajia tiettyyn muottiin, emme pysty ikinä valjastamaan monimuotoisuutta rikkaudeksi työyhteisössä.

 

Jos kaikki tiimin jäsenet ajattelevat samalla tavalla, miten voimme kehittää itseämme tai organisaatiota eteenpäin?

 

Haluatko sinä kehittää ja tehostaa yrityksesi ja työntekijöidesi oppimis- ja työskentelytapojasi? Lue lisää WSA- työtyylianalyysista, joka tarkastelee toimintaa kuudella eri tasolla; tiedonkäsittely, ajattelytyyli, aistien käyttö, fyysiset tarpeet, sosiaaliset tarpeet sekä asenteet.

 

Kun henkilökohtaiset ​​mieltymykset sovitetaan työympäristöihin, mieltymyksistä tulee vahvuuksia, jolloin sekä työsuoritus että hyvinvointi paranevat.

 

 

 

[i] Taloustutkimus Oy. 2020. Kotona Suomessa. Selvitys maahanmuuttajien rekrytoimisesta. Tutkimusraportti. Taloustutkimus Oy.

 

[ii] Toivanen, M., Väänänen, A., Kurki, A-L., Bergbom, B. & Airila, A. 2018. Moni osaa! TYÖPAIKKAOSAAMINEN MONIKULTTUURISILLA TYÖPAIKOILLA. Työterveyslaitos. Helsinki. Luettavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-261-803-0

14 March 2024
Kulttuuri sanelee sen, mitä jätämme huomiotta ja mihin kiinnitämme huomiota, kun olemme vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Saatat kokea, että viestit erinomaisesti muiden kanssa, mutta toinen osapuoli saattaa kokea viestintäsi töykeäksi.
10 October 2023
Muistatko ensimmäisen kerran, kun puhuit englantia ulkomailla? Jännittääkö sinua edelleen virheiden tekeminen vierasta kieltä puhuessa? Kuinka usein muistutat läheisiä siitä, että on tärkeämpää uskaltaa puhua vierasta kieltä kuin puhua sitä
06 September 2023
Miten sinä määrittelet maahanmuuttajan? Koetko, että maahanmuuttaja, pakolainen ja turvapaikanhakija tarkoittavat samaa? Oletko miettinyt, miten voit itse edesauttaa kotoutumisprosessissa? Avainasiat 1. Olipa henkilön maahanmuuttaja, pakolainen tai turvapaikanhakija, muista, että kyse

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Numinos Coaching TikTok page
Numinos Coaching Linkedin page
Numinos Coaching Instagram page
Numinos Coaching Facebook page

Tilaa uutiskirje ja laajenna horisonttejasi!

Hyvä tietää

Yritys

Palvelut

Numinos Coachig logo

Powered by NUMINOS Digital