1. fi
  2. en

By Tanja Saarinen

Yksilölliset ja yhteisölliset kulttuurit-
10 October 2021

Miksi monimuotoisuus (diversity) ja inklusiivisuus ovat tärkeitä?

Kuvittele työskenteleväsi joka päivä ympäristössä, jossa ihmiset eivät ymmärrä sinua, tuomitsevat tavan, jolla työskentelet ja puhut eivätkä arvosta mielipiteitäsi? Me kaikki haluamme tulla kuulluiksi ja kokea yhteenkuuluvuuden tunteen. Jos sinun täytyy olla varpaillasi päivästä toiseen ja teeskennellä olevasi joku muu, olet todennäköisesti aivan loppu työviikon päättyessä!

 

Tasa-arvon ja monimuotoisuuden edistämisen pitäisi olla jokaisen yrityksen prioriteetti. Monimuotoisuus ja inklusiivisuus lisäävät sekä yrityksen suorituskykyä että jokaisen työntekijän hyvinvointia. Ihmisoikeuksien julistus julisti jo vuonna 1948:

 

''Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. Heille on annettu järki ja omatunto, ja heidän on toimittava toisiaan kohtaan veljeyden hengessä''

 

Erityisesti nyt, kun maailma on muuttunut Covid19-pandemian vuoksi, johtajien ja organisaatioiden tulisi huomioida ihminen jokaisessa päätöksessä ja asiassa.

 

Mitä ovat monimuotoisuus ja inklusiivisuus?

 

Monimuotoisuus (diversity) tarkoittaa yksinkertaisesti yksilöiden ja ryhmien välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä oli se sitten kulttuuri, sukupuoli, etnisyys, koulutus tai titteli. Inklusiivisuus (inclusivity) puolestaan tarkoittaa osallistamista riippumatta henkilön ulkonäöstä, uskonnosta tai esimerkiksi kotimaasta.

 

Monimuotoisuus on laaja aihe, mikä tarkoittaa, että kulttuurit eri puolilla maailmaa määrittelevät monimuotoisuuden ja sen haasteet eri tavalla. Kulttuuri on kuitenkin yksi vaikutusvaltaisimmista käyttäytymistämme ja uskomuksiamme muovaavista tekijöistä, mikä korostaa kulttuuriälyn tärkeyttä.

 

Etenkin nykyisessä maailmassa moninaisuuden ja inklusiivisuuden merkitys korostuu entisestään. Monet yritykset ovat kuitenkin minimoineet budjettinsa Covid19-kriisin vuoksi. McKinseyn mukaan jopa 50% yrityksistä ei ole edistänyt monimuotoista työkulttuuria. Tutkimukset osoittavat, että yritykset, joissa ei kiinnitetä huomiota monimuotoisuuteen ja inklusiiviseen työympäristöön, itseasiassa suorituivat heikommin vuosi vuodelta.

 

Lue lisää, miksi kulttuuriälyn valmennukseen kannattaa investoida tästä postauksesta.

 

Vieraan kielen puhuminen monikulttuurisessa tiimissä vaatii rohkeutta.

 

Mitä hyötyä on monimuotoisesta ja inklusiivisesta organisaatiosta?

 

Monimuotoisuus ja inklusiivisuus liittyvät läheisesti työntekijöiden motivaation ja sitoutumiseen. Kun työntekijät kokevat työnimua ja yhteenkuuluvuuden tunnetta, koko organisaation hyvinvointi ja suorituskyky paranevat.

 

Menestyäkseen yritysten on osallistutettava työntekijöitä eikä kiinnittää huomiota ainoastaan motivointiin. Työntekijät, jotka kokevat, etteivät he tule kuulluiksi, jättävät yrityksen yhdeksän kertaa todennäköisemmin kuin työntekijät, jotka tuntevat olonsa arvostetuiksi.

 

Tämän vuoksi inklusiivisuuden ajatuksena ei ole vain valistaa esimerkiksi tiedostamattomista ennakkoasenteista vaan myös edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta. Inklusiivinen työyhteisö kannustaa työntekijöitä ilmaisemaan omia ajatuksiaan ja tuomaan ilmi ainutlaatuisia taitoja

 

Olen monesti kuullut tarinoita yrityksistä, joissa esimerkiksi palavereita ollaan pidetty kielillä, joita kaikki osallistujat eivät puhu. Kuvittele istuvasi kokouksessa, jossa muut ympärilläsi nauravat vitseille, joita et ymmärrä tai tekevät päätöksiä kysymättä mielipidettäsi.

 

Monissa yrityksissä ja asiakaspalvelutilanteissa on myös hyvin yleistä vaihtaa suomen kielestä englantiin heti, jos vastapuoli puhuu suomea aksentilla. Mitä, jos seuraavan kerran unohdatkin omat ennakoluulosi ja vastaat takaisin sillä kielellä, millä vastapuoli on keskustelun aloittanut?

 

Tutkimukset ovat todenneet, että yritykset, joissa monimuotoisuus on osa strategiaa, menestyvät kriisissä paremmin. Kun monimuotoisuutta johdetaan oikein, se voi olla yksi suurimmista innovaation lähteistä, joka lopulta johtaa taloudelliseen menestykseen.

 

Monimuotoinen tiimi pystyy tarkastelemaan ratkaisuja monista eri näkökulmista, jonka vuoksi päätöksiä pystytään tekemään ketterämmin. On todettu, että monikulttuuriset yritykset suoriutuvat jopa 36 % kilpailijoitaan paremmin!

 
 

Oletko valmis kehittämään kulttuuriälyäsi ja rakentamaan monipuolisen ja osallistavan organisaation? Tutustu palveluihin täältä. 

14 March 2024
Kulttuuri sanelee sen, mitä jätämme huomiotta ja mihin kiinnitämme huomiota, kun olemme vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Saatat kokea, että viestit erinomaisesti muiden kanssa, mutta toinen osapuoli saattaa kokea viestintäsi töykeäksi.
10 October 2023
Muistatko ensimmäisen kerran, kun puhuit englantia ulkomailla? Jännittääkö sinua edelleen virheiden tekeminen vierasta kieltä puhuessa? Kuinka usein muistutat läheisiä siitä, että on tärkeämpää uskaltaa puhua vierasta kieltä kuin puhua sitä
06 September 2023
Miten sinä määrittelet maahanmuuttajan? Koetko, että maahanmuuttaja, pakolainen ja turvapaikanhakija tarkoittavat samaa? Oletko miettinyt, miten voit itse edesauttaa kotoutumisprosessissa? Avainasiat 1. Olipa henkilön maahanmuuttaja, pakolainen tai turvapaikanhakija, muista, että kyse

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Numinos Coaching TikTok page
Numinos Coaching Linkedin page
Numinos Coaching Instagram page
Numinos Coaching Facebook page

Tilaa uutiskirje ja laajenna horisonttejasi!

Hyvä tietää

Yritys

Palvelut

Numinos Coachig logo

Powered by NUMINOS Digital