1. fi
  2. en

By Tanja Saarinen

Yksilölliset ja yhteisölliset kulttuurit-
14 March 2024

Korkean ja matalan kontekstin viestintätavat - Miten kommunikointi eroaa eri kulttuureissa?

Kulttuuri sanelee sen, mitä jätämme huomiotta ja mihin kiinnitämme huomiota, kun olemme vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Saatat kokea, että viestit erinomaisesti muiden kanssa, mutta toinen osapuoli saattaa kokea viestintäsi töykeäksi. Ehkäpä olet keskustellut henkilön kanssa, joka aina ilmaisee mielipiteensä epäsuorasti, etkä oikein pääse jyvälle siitä, mitä he oikeasti ajattelevat?

 

Matalan kontekstin viestintätapa

 

Viestintä eri maissa vaihtelee matalan kontekstin ja korkean kontekstin välillä. Matalan kontekstin viestintä tarkoittaa hyvin suoraa tapaa viestiä ja viesti muotoutuu pääsääntöisesti sanojen avulla. Tämän vuoksi suoran viestinnän maat, kuten Suomi, usein toistavat sanojaan usean kerran, jotta viestin merkitys menee varmasti oikein perille. Esimerkiksi palaverit saatetaan aloittaa käymällä läpi päivän asialista ja palaverin lopuksi tehdään vielä koonti päätetyistä ja läpikäydyistä asioista.

 

Suomi kuuluu matalan kontekstin viestintäkulttuuriin, kun taas monet Aasian ja Lähi-Idän maat kuuluvat korkean kontekstin kulttuureihin. Tämä tarkoittaa sitä, että Suomessa puhumme asioista suoraan ja kiertelemättä. Kokouksissa ilmaisemme mielipiteemme huolimatta siitä, onko kokous kollegoiden kesken vai onko paikalla esimerkiksi yrityksen johtoa.

 

Lue myös: Johtaminen ja valtaetäisyys eri kulttuureissa

 

Korkean kontekstin viestintätapa

 

Korkean kontekstin viestinnässä suurin osa kommunikoinnista tapahtuu sanattoman viestinnän kautta eli itse sanoilla ei ole niin paljoa merkitystä. Kommunikointi on vivahteikasta ja sillä, mitä ei puhuta on yhtä suuri merkitys kuin sillä, mikä sanotaan ääneen. Kuuntelijalla onkin oltava kyky lukea rivien välistä, sillä asioita ei toisteta samalla tavalla kuin matalan kontekstin maissa.


Kun keskustelemme samasta kulttuurista tulevan henkilön kanssa, voimme suhteellisen helposti selvittää viestintävihjeet ja määrittää, onko viestintä suoraa ja asiakeskeistä vai epäsuoraa ja painottuen kontekstiin. Kuitenkin tilanteessa, jossa toinen henkilö tulee korkean kontekstin kulttuurista ja toinen matalasta kontekstista, turhautuminen on yleistä. Tämä johtuu siitä, että matalan kontekstin viestijä olettaa, että toinen osapuoli tietää aiheesta hyvin vähän, ja selittää siksi enemmän kuin on tarpeen. Korkean kontekstin kommunikoija ei puolestaan välttämättä tarjoa riittävästi tietoa tai taustaa aiheesta, jolloin toinen osapuoli joutuu arvailemaan viestin merkityksen.

 

Haasteena on lisäksi se, että virheitä tehdessä ihmisten tunteet ovat pinnassa ja virheitä selitetään kulttuurierojen kautta. Usein tämä johtaa siihen, ettei enää ymmärretä toisen ihmisen näkökulmaa asioihin, joka pahimmillaan luo turhia konflikteja.

 

Matalan ja korkean kontekstin kulttuurit

 

Palautteen antaminen eri kulttuureista tuleville


Mielenkiintoista on, että palautteen antaminen voi poiketa paljon päivittäisestä viestintätyylistä. Esimerkiksi amerikkalaisten päivittäinen viestintä on suhteellisen suoraviivaista, mutta palautetta annetaan epäsuoremmin. Suostuttelu esimerkiksi neuvottelutilanteissa voi perustua tosiseikkoihin tai henkilön omiin kokemuksiin. Päätösten tekemisten, luottamuksen rakentamisen ja erimielisyyksien ulottuvuuksia kannattaa tarkastella erityisesti, jos toimii esihenkilön asemassa.

 

Esimerkiksi monikulttuurista tiimiä johtaessaan, esihenkilön tulisi selkeästi viestiä tyylistään, koska eri kulttuurit suosivat erilaisia hierarkioita ja suhteita esihenkilönsä kanssa. Muista, että luultavasti alat huomaamaan eroja kommunikaatiotavoissa vasta siinä kohtaa, kun väärinymmärryksiä alkaa tapahtumaan. Välttääksesi tämän, selitä kollegoillesi sinun tapasi viestiä ja painota, ettei tarkoituksesi ole missään tilanteessa olla loukkaava.

 


5 avainasiaa liittyen eri viestintätapoihin:

 

  1. Kulttuuri sanelee sen, mitä jätämme huomiotta ja mihin kiinnitämme huomiota, kun olemme vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. 
  2. Matalan kontekstin viestintä tarkoittaa hyvin suoraa tapaa viestiä ja viesti muotoutuu pääsääntöisesti sanojen avulla.
  3. Korkean kontekstin viestinnässä suurin osa kommunikoinnista tapahtuu sanattoman viestinnän kautta eli sillä, mitä ei puhuta on yhtä suuri merkitys kuin sillä, mikä sanotaan ääneen.
  4. Kun toinen henkilö tulee korkean kontekstin kulttuurista ja toinen matalasta kontekstista, turhautuminen on yleistä.
  5. Selitä kollegoillesi sinun tapasi viestiä ja painota, ettei tarkoituksesi ole missään tilanteessa olla loukkaava.

 

Pidä mielessä, että virheitä tehdessä ihmisten tunteet ovat pinnassa. Jos virheitä aina selitetään kulttuurierojen kautta ja tämä saattaa johtaa siihen, ettei enää ymmärretä toisen ihmisen näkökulmaa asioihin.

14 March 2024
Kulttuuri sanelee sen, mitä jätämme huomiotta ja mihin kiinnitämme huomiota, kun olemme vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Saatat kokea, että viestit erinomaisesti muiden kanssa, mutta toinen osapuoli saattaa kokea viestintäsi töykeäksi.
10 October 2023
Muistatko ensimmäisen kerran, kun puhuit englantia ulkomailla? Jännittääkö sinua edelleen virheiden tekeminen vierasta kieltä puhuessa? Kuinka usein muistutat läheisiä siitä, että on tärkeämpää uskaltaa puhua vierasta kieltä kuin puhua sitä
06 September 2023
Miten sinä määrittelet maahanmuuttajan? Koetko, että maahanmuuttaja, pakolainen ja turvapaikanhakija tarkoittavat samaa? Oletko miettinyt, miten voit itse edesauttaa kotoutumisprosessissa? Avainasiat 1. Olipa henkilön maahanmuuttaja, pakolainen tai turvapaikanhakija, muista, että kyse

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Numinos Coaching TikTok page
Numinos Coaching Linkedin page
Numinos Coaching Instagram page
Numinos Coaching Facebook page

Tilaa uutiskirje ja laajenna horisonttejasi!

Hyvä tietää

Yritys

Palvelut

Numinos Coachig logo

Powered by NUMINOS Digital