1. fi
  2. en

By Tanja Saarinen

22 February 2023

Kuuntelu johtamisen ja sisäisen viestinnän kulmakivenä

Kuunteleminen on perusta yhteisymmärryksen luomiselle, neuvotteluille, muiden tunteiden ymmärtämiselle sekä vuorovaikutuksen kehittämiselle.

 

Kuuntelemisen puute organisaatioissa voi johtaa suuriinkiin taloudelliseen haasteisiin sekä huonoon maineeseen. Monet organisaatiot ajattelevat, että kuunteleminen on ainoastaan kohteliasta eivätkä ymmärrä kuuntelemisen strategista voimaa.

 

Ääni, jota ei kuunnella, on hyödytön sekä puhujalle että kuulijalle. Usein haasteena on, että organisaatio esittää kuuntelevansa asiakasta tai työntekijöitänsä esimerkiksi kyselyjen kautta, mutta organisaatio ei hyödynnä tätä dataa toiminnassaan.

 

Pahimmillaan organisaatio saattaa jopa vaimentaa työntekijänsä, mikäli organisaation johto kokee, että työntekijän tullessa kuulluksi, organisaation brändi kokee kolahduksen.

 

Johtajan rooli viestijänä

 

Johtajan tehtävä yrityksessä on viestiä selkeästi työntekijöille, mitä yritys heiltä odottaa. Johtajan tehtävä ei ole viestiä numeroita ja käyttää ammattisanastoa, jota vain johtotason työntekijät tietävät. Johtajan tehtävä on selkiyttää monimutkaiset prosessit olennaiseksi tiedoksi, jonka jokainen voi ymmärtää. Tämän tulisi näkyä kaikessa sisäisessä viestinnässä sähköposteista lähtien. 

 

Yksi työyhteisojen viestinnän suurimmista haasteista on se, että työntekijät eivät tiedä, mitä heidän osastonsa ulkopuolella tapahtuu, jolloin työntekijöillä ei ole mahdollisuutta jakaa tietoa. Yleisimmät syyt informaation pihtaamiseen johtuvat siitä, että työntekijät kokevat, etteivät heillä ole aikaa jakaa tietoa, he eivät ymmärrä, mikä tieto on tärkeää jakaa eteenpäin tai miksi jokin asia pitää jakaa, he haluavat rankaista muita tai jättää asioita sanomatta, jotta vaikuttaisivat itse älykkäämmiltä. 

 

Lead, Team, Succeed on Scrapple board

 

Vahva viestijä puhuu aina totta, pyrkii ymmärtämään toisen henkilön ajatuksia, hyödyntää elekieltä ja ymmärtää tunteiden vaikutuksen viestin vastaanottamisessa. Jos olet paikalla fyysisesti, ole paikalla myös henkisesti. Jos ajatuksesi ovat jossain muualla, kykysi kuunnella heikkenee suuresti.

 

Lue lisää miten kulttuuri vaikuttaa työyhteisön toimintaan ja vuorovaikutukseen

 

Organisaation viestintä ja vuorovaikutus on monitahoista, mutta hyvinvoivan organisaation perusta on kuuntelemisen taito. Liian usein, kun kommunikointi epäonnistuu, syytämme tästä puhujaa.

 

Työyhteisössä on yhtä tärkeää tulla kuulluksi kuin tietää, milloin olla hiljaa ja kuunnella, mitä muilla on sanottavaa. Viime kädessä on kuitenkin johtajan tehtävä huolehtia siitä, että kaikki saavat äänensä kuuleville.

 

 

Booher, D. 2017. Communicate Like a Leader: Connecting Strategically to Coach, Inspire, and Get Things Done. 1st edition.

 

 

14 March 2024
Kulttuuri sanelee sen, mitä jätämme huomiotta ja mihin kiinnitämme huomiota, kun olemme vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Saatat kokea, että viestit erinomaisesti muiden kanssa, mutta toinen osapuoli saattaa kokea viestintäsi töykeäksi.
10 October 2023
Muistatko ensimmäisen kerran, kun puhuit englantia ulkomailla? Jännittääkö sinua edelleen virheiden tekeminen vierasta kieltä puhuessa? Kuinka usein muistutat läheisiä siitä, että on tärkeämpää uskaltaa puhua vierasta kieltä kuin puhua sitä
06 September 2023
Miten sinä määrittelet maahanmuuttajan? Koetko, että maahanmuuttaja, pakolainen ja turvapaikanhakija tarkoittavat samaa? Oletko miettinyt, miten voit itse edesauttaa kotoutumisprosessissa? Avainasiat 1. Olipa henkilön maahanmuuttaja, pakolainen tai turvapaikanhakija, muista, että kyse

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Numinos Coaching TikTok page
Numinos Coaching Linkedin page
Numinos Coaching Instagram page
Numinos Coaching Facebook page

Tilaa uutiskirje ja laajenna horisonttejasi!

Hyvä tietää

Yritys

Palvelut

Numinos Coachig logo

Powered by NUMINOS Digital